Privacy Statement

Inhoudsrechten

VKG is de afkorting van Van Kampen Groep. Dit is een handelsnaam van Van Kampen Groep Holding B.V., kantoorhoudende te Hoorn, en de aan haar gelieerde vennootschappen. VKG wenst u middels dit Privacy Statement te informeren over de doeleinden waarvoor VKG uw persoonsgegevens verwerkt, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat ervan wordt gemaakt. VKG respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de site www.jouweersteautoverzekering.nl. VKG spant zich naar alle redelijkheid in om er voor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden

De door u op de site verstrekte persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de administratieve afhandeling en vindt plaats met inachtneming van de beginselen voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

  1. Het beoordelen en accepteren van u als relatie; het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met u en het afwikkelen van het betalingsverkeer;
  2. Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  3. Het uitvoeren van marketingactiviteiten teneinde een relatie met u tot stand te brengen en/of in stand te houden dan wel uit te breiden;
  4. Het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector;
  5. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  6. Het beheren van de relatie met u.

De door u verstrekte gegevens kunnen ook worden verstrekt aan het intermediair en/of de aanbieder indien u consument/eindklant bent. Dit om met u persoonlijk een afspraak te kunnen maken of vraag te beantwoorden naar aanleiding van uw aanvraag. VKG zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

Waarom cookies?

De website www.jouweersteautoverzekering.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Sinds de nieuwe telecomwet op 1 juni 2012 van kracht is geworden, is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over de aard van de geleverde cookies en toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Deze cookies zijn bedoeld om de website van VKG beter te laten functioneren en het web bezoek te analyseren. Zo kan VKG bijvoorbeeld zien hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. VKG gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu.

Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel eenvoudig. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

                   

Belangrijk om te weten: het gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de Jouweersteautoverzekering website www.jouweersteautoverzekering.nl en hun functionaliteit:

Standaardcookies (worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft):

Cookie Naam Doel / meer info
Cookie notificatie cookiebar Wel of niet tonen van de cookie melding
Google Analytics __utma bewaartijd 2 jaar


Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt VKG inzage in haar websitebezoek. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kan VKG de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. VKG kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Google Analytics __utmb bewaartijd 2 jaar
Google Analytics __utmc bewaartijd 2 jaar
Google Analytics __utmz bewaartijd 6 maanden


Facebook (actc_userdatrluppresence, s, sub, xs) Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via VKG cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status.
(Bewaartijd variërend van sessie tot twee jaar.)

Slotopmerking
Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met info@jouweersteautoverzekering.nl.

Links

Onze sites kunnen links naar de websites van onze zusterbedrijven, partners en naar websites van derden hebben. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van onze partners of van andere partijen van de privacywetgeving.

Vragen of verzoeken

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens uit onze database verwijderen of wijzigen. Indien u vragen of opmerkingen hebt aangaande onze privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op: info@jouweersteautoverzekering.nl